Adatkezelési Tájékoztató

 

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a FitShape Bombanő Program iránt érdeklődőknek előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatosan milyen személyes adatok milyen célból kerülhetnek adatkezelésre, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információkról.

 

1. Adatkezelő adatai:

Név: DARA ZSUZSANNA

Egyéni vállalkozás név: FitShape Zsuzsi

Adószám: 53172800-1-22

Tevékenység kezdés dátuma: 2016-04-06

Adóazonosító jel: 8444461334

Nyilvántartó hatóság/bíróság: NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Okmányirodai nyilvántartási szám: 50628261

E-mail címe: [email protected]

Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: [email protected]

 

Tárhelyszolgáltató, Hírlevélszoftver szolgáltató:

Webhely: Kajabi.com

Kajabi, LLC
Attn: Privacy Policy/Legal
2860 Michelle, Suite 110
Irvine, California 92606

Email : [email protected]

 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A feliratkozás önkéntes. Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Szerzői Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírlevél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

 

4. Az adatkezelés köre és céljai

Kezelt adatok köre:

 • feliratkozáskor: név és e-mail cím.  A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.
 • vásárláskor: név, e-mail, számlázási cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. Szolgáltatás nyújtása körében:

 • az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
 • kapcsolattartás;
 • értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
 • ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
 • a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 • vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
 • rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
 • tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
 • harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Amennyiben a Megrendelő le szeretné mondani az ismétlődő fizetéses szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a részletfizetés ütemezését, abban az esetben a vásárlónak e-mailben kell jeleznie a lemondását.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a [email protected] e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló megrendeléskor megadott teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendelt terméket. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül felfüggesztjük az újabb fizetést.

 

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog 

Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. A tájékoztatást, helyesbítést, törlést  a [email protected] e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

6.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon, panaszát kiemelten fogja kezelni FitShape Zsuzsi  és 30 napon belül kivizsgálja:

E-mail: [email protected]

 

Ha a válasszal az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

 

7. Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Ez alól kivételt képez a Stripe.com-on keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek a Stripe.com biztonságos rendszerébe. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az [email protected] elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa FitShape Zsuzsi.

 

8. Külső szolgáltatók tevékenysége

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

Kajabi.com

Kajabi, LLC
Attn: Privacy Policy/Legal
2860 Michelle, Suite 110
Irvine, California 92606

Email : [email protected]

 

Stripe, Inc.
185 Berry Street, Suite 550
San Francisco, CA 94107
Attention: Stripe Legal