Általános Szerződési Feltételek

 

1. A szolgáltató adatai:

Név: DARA ZSUZSANNA

Egyéni vállalkozás név: FitShape Zsuzsi

Adószám: 53172800-1-22

Tevékenység kezdés dátuma: 2016-04-06

Adóazonosító jel: 8444461334

Nyilvántartó hatóság/bíróság: NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Okmányirodai nyilvántartási szám: 50628261

E-mail címe: [email protected]

Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: [email protected]

 

2. A szolgáltatás leírása

2.1 A szolgáltatás célja

A Szolgáltató által nyújtott „FitShape Bombanő program” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony torna videókat és oktató videókat oszt meg egészséggel, optimista beállítottság kialakításával kapcsolatban a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Megrendelő”).  A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelők egészségesebbé, optimistábbá váljanak, valamint rendszeresen tornázzanak, hogy külső megjelenésük is szebbé, magabiztosabbá váljon.

 

2.2 Feliratkozási feltételek

A fitshapezsuzsi.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (fitshapezsuzsi.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

 

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

 

2.3 Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

 

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

 

A Feliratkozó hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

 

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is automatikusan maga után vonja. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben, mivel ezek egyszeri üzenetek.

 

2.4 Vásárlás

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelést lehetővé tevő gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és megrendelt terméket, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4 000 Ft-ot számolunk fel, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében a Szolgáltató 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el e-mailen a Megrendelőnek.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

 

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelést lehetővé tevő gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

 

2.5 A vásárlás folyamata

A megrendelések a fitshapezsuzsi.hu weboldal értékesítési oldalaiba integrált Kajabi.com és Stripe.com megrendelő űrlapokon történnek.

 

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről.

 

Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

 

2.6 Fizetési feltételek

Az fitshapezsuzsi.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 

Bankkártya

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Stripe.com biztosítja a Kajabi.com alatt működő weboldalunkon: 

Stripe, Inc.
185 Berry Street, Suite 550
San Francisco, CA 94107
Attention: Stripe Legal 

 

A Stripe egy technológiai vállalat, amely gazdasági infrastruktúrát épít az internet számára. Segítségével minden méretű vállalkozás - az újonnan induló vállalkozásoktól az állami vállalatokig - fizetéseket fogadhatnak el, és online irányíthatják vállalkozásaikat.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com: Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok.

 

A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé (magyar vonatkozású lista):

  • MasterCard
  • VISA
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay

 

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató által a http://www.fitshapezsuzsi.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Stripe, Inc. és Kajabi.com, mint adatfeldolgozó részére. Az Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási és szállítási adatok.


A Megrendelő bankkártya adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá, nem tárolja és nem él vele vissza.

 
Ismétlődő bankkártyás fizetés

A fitshapezsuzsi.hu honlapon lehetőség van bizonyos termékek részletfizetéses megrendelésére, valamint havidíjas termékek, illetve szolgáltatások megrendelésére.

 

A részletfizetés, valamint az ismétlődő fizetés egy, a Stripe.com által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Megrendelő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

 

Az ismétlődő fizetéshez egyszeri hozzájárulás szükséges: a Megrendelő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://www.fitshapezsuzsi.hu/) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként való hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe.com és a Kajabi.com nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel.


Ismétlődő fizetés lemondása: 

Amennyiben a Megrendelő le szeretné mondani az ismétlődő fizetéses szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a részletfizetés ütemezését, abban az esetben a vásárlónak e-mailben kell jeleznie a lemondását.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a [email protected] e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló megrendeléskor megadott teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendelt terméket. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül felfüggesztjük az újabb fizetést.

 

A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében a Megrendelő elveszíti a megrendelt termék/szolgáltatás hozzáférését. 

A Megrendelő a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek való elégtétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz. 

 

3. Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.

Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.

A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén e-mailben ([email protected]) kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 48 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.

 

4. Garanciák és akciók

A Szolgáltató, FitShape Zsuzsi fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

 

A Szolgáltató, FitShape Zsuzsi fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok pénzre nem válthatók.

 

5. Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

  • olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
  • a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 

 6Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató, FitShape Zsuzsi szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.

 

A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében.

 

Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz FitShape Zsuzsi nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

 

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában.

 

Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó  a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 

 7. Panaszügyintézés

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát: [email protected]

A Szolgáltató a beérkező panaszt 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Baranya Megyei Békéltető Testület; 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.; e-mail: [email protected] Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

8. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal a Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

 

9. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

 

Hatályos: 2020.12.17. napjától visszavonásig és/vagy módosításig